Αριθμητικά Εμφανίσεις: 16029
Επίθετα Εμφανίσεις: 5558
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος Εμφανίσεις: 7571
Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Εμφανίσεις: 48123
Χρονικά Επιρρήματα Εμφανίσεις: 2632
Χρόνοι του ρήματος Εμφανίσεις: 4572