Αντώνυμα ή Αντίθετα Εμφανίσεις: 6520
Αριθμητικά Εμφανίσεις: 17302
Δικατάληκτα επίθετα Εμφανίσεις: 12663
Έναρθρα και Άναρθρα Ουσιαστικά Εμφανίσεις: 6070
Επίθετα Εμφανίσεις: 5795
Επίθετα - Παραθετικά Επιθέτων Εμφανίσεις: 10113
Επίθετα σε -ής -ιά -ί Εμφανίσεις: 3974
Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος Εμφανίσεις: 8453
Οι εγκλίσεις των ρημάτων Εμφανίσεις: 10693
Οι επιθετικές μετοχές Εμφανίσεις: 4893